Barn tar länder till rättegång för klimatet

Europadomstolen i Strasbourg. Foto: Shutterstock

Europadomstolen ska ha flera rättegångar som handlar om klimatet. Bland annat anklagar portugisiska barn europeiska länder för att inte göra tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna. 

Europadomstolen ligger i den franska staden Strasbourg. Domstolens jobb är att avgöra hur Europakonventionen ska tolkas. Europadomstolen har därför rättegångar där olika frågor som rör Europakonventionen avgörs. 

Europakonventionen säger vilka rättigheter människor i Europa har. Rättigheterna handlar bland annat om rätten till liv och personlig frihet. 

Flera människor från olika länder i Europa har hört av sig till Europadomstolen för att be dem ha rättegångar om olika frågor som gäller klimatet.

Människorna säger att Sverige och de andra länderna i Europa  kränker människors rättigheter genom att inte göra tillräckligt för att hjälpa klimatet.

Det är bland annat barn från Portugal och pensionärer från Schweiz som har hört av sig till Europadomstolen. 

Portugal har haft problem med stora skogsbränder. Bränderna har förstört skogar och hus. Människor har också dött av bränderna. Klimatförändringarna gör att det blir mer problem med skogsbränder. 

Efter bränderna hörde barnen från Portugal av sig till Europadomstolen. Barnen säger att länderna i Europa inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna och vill därför att Europadomstolen ska avgöra det med en rättegång. 

Klimatförändringarna gör också att värmeböljor blir vanligare. Värmeböljor är jobbigt för alla människor, men för exempelvis gamla människor kan värmen bli väldigt farlig.

Därför har en grupp pensionärer från Schweiz kontaktat Europadomstolen. Pensionärerna tycker också att länderna gör för lite för att stoppa klimatförändringarna. 


I Europa finns det lagar
som länderna i EU följer.
Till exempel finns Europakonventionen.
Europakonventionen är lagar
som handlar om mänskliga rättigheter.

 

Det finns också en särskild domstol
som jobbar med just Europakonventionen.
Den domstolen heter Europadomstolen.

 

Nu ska Europadomstolen ha flera rättegångar
som handlar om klimatet.
Många människor har nämligen hört av sig
till Europadomstolen.

 

Till exempel har barn från Portugal
hört av sig till Europadomstolen.
Barnen från Portugal tycker inte
att deras mänskliga rättigheter tas på allvar.
De tycker att Portugal och andra länder i Europa
inte gjort tillräckligt mycket för att hjälpa klimatet.

 

Det har till exempel varit många skogsbränder i Portugal.
Skogsbränderna beror på att
klimatet blir varmare och varmare.
Skogsbränderna har varit farliga för människor.
Därför tycker barnen att
det är ett brott mot Europakonventionen
om länder inte gör tillräckligt för att hjälpa klimatet.

 

Nu ska Europadomstolen bestämma
om några länder har brutit mot Europakonventionen.