Vintern är varmare och kortare

Foto: Pixabay

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har länge undersökt vintern på en plats i Västerbotten. Undersökningarna visar att vintern har förändrats. 

Nära orten Vindeln i Västerbotten har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ett försöksområde. Där undersöker forskare hur vintern är. 

Forskarna har undersökt vintern i många år. Det gör att de kan berätta hur vintern har förändrats genom åren.

Genom undersökningarna har forskarna sett att vintern har blivit både varmare och kortare. Det beror på klimatförändringarna.

Hjalmar Laudon är en av forskarna vid SLU som undersöker vintern.

– Vi har förlorat 58 dagar av meteorologisk vinter på 40 år, säger han till SVT. 

Att vintern har blivit varmare påverkar naturen på flera sätt. Forskarna har till exempel sett att det har blivit mer vatten i bäckarna under vintern. 

Hjalmar Laudon säger att det gör att sommaren blir torrare. Det kan göra att träden i skogen växer sämre. 

Nära orten Vindeln i Västerbotten
har forskare länge undersökt vintern.
Forskarna har lärt sig mycket om vintern07
och hur vintern har förändrats.

 

Forskarna säger att vintern
har blivit varmare och kortare.

 

En av forskarna heter Hjalmar Laudon.
Hjalmar Laudon säger att vintern
var 58 dagar längre för bara 40 år sen.

 

Att vintern har blivit varmare
påverkar naturen på flera sätt.
Det blir till exempel mer vatten i bäckarna
när vintrarna är varmare.
Det i sin tur kan göra så att
somrarna blir torrare.
Torra somrar är dåligt för träden i skogen.