Över 4 000 barn gratulerar två mammor på mors dag

Flest mammor som lever med mammor är i länen Västerbotten, Gotland, Stockholm och Uppsala. Foto: Shutterstock.

Söndagen den 28 maj är det mors dag. Enligt Statistiska centralbyrån lever ungefär 4 400 barn med två mammor.

En familj kan se ut på många olika vis. Vissa barn har en mamma och en pappa. Vissa barn har två mammor eller två pappor. Vissa har endast en mamma eller en pappa. 

Statistiska centralbyrån håller koll på hur våra familjer brukar se ut. Enligt dem finns det cirka en miljon mammor i Sverige. Tillsammans har mammorna cirka två miljoner barn som är under 18 år. 

År 2021 var det 4 400 barn som levde med två mammor. Flest mammor som levde med mammor var i länen Västerbotten, Gotland, Stockholm och Uppsala. År 2021 levde där omkring 6 av 1 000 mammor med en annan kvinna och hade barn under 18 år.

Minst vanligt med mammor som lever med mammor var i länen Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Kalmar. År 2021 levde där omkring 2 av 1 000 mammor med en annan kvinna och hade barn under 18 år.

På söndag den 28 maj
är det mors dag.
För de flesta betyder det
att man säger grattis till sin mamma.

 

Men familjer kan se olika ut.
Vissa människor har två mammor.
Och då får de fira båda mammorna på mors dag.

 

Statistiska centralbyrån är en myndighet
som jobbar med statistik.
De har statistik över
hur familjerna i Sverige ser ut.

 

Enligt Statistiska centralbyrån
finns det ungefär 4 400 barn
som lever med två mammor.
Då får de fira mors dag dubbelt så mycket.