Måla och rita nr 21, 2017

Skriv ut bilden med Mino och färglägg den.