Måla och rita nr 23, 2017

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.