Lisbeth använder Veckans fråga i undervisningen

skolbänkFörstelärare Lisbeth Bern har stor glädje av MiniBladet när hon undervisar i svenska som andraspråk på Naverlönnskolan i Svedala. En sida som både hon och hennes elever gillar extra mycket är Veckans fråga.

MiniBladet är en toppentidning! En sida som har slagit extra väl ut är Veckans fråga. Här ges eleverna tillfälle att muntligt diskutera och argumentera, för att därefter själv skicka in ett eget förslag till nästa veckas fråga. Svaret på Veckans fråga kräver en funderare och det gäller som sagt att stå för sin åsikt. Allteftersom veckorna har gått har eleverna blivit mer och mer benägna att vända ut och in på frågorna. De vet att det inte räcker med att till exempel svara alternativ A, utan de måste ge ett skäl till hur de tänker, det vill säga gruppens kommunikation blir till reflekterande diskussioner.

På sistone har vi stegrat kvalitén genom att eleverna har diskuterat sina svar i par innan de har svarat. Metoden har lett till effektiva diskussioner/aktiviteter och inlärningsuppgiften har tydligt kunnat visa på att ett lärande har skett. Jag upplever också ökade elevprestationer allteftersom eleverna blivit förtrogna med tillvägagångssättet.

Jag tycker att arbetet med Veckans fråga är ett bra exempel på ett funktionellt skrivande som inte bara äger rum för att eleverna ska träna sig på att skriva. I stället drivs eleverna av sin längtan att bli publicerade och få reda på hur de och tidningens läsare resonerar. Veckans fråga fungerar nämligen så att det finns en barometer som visar utfallet.

Så har vi hållit på och strax innan jul hände det! En av eleverna fick sin fråga publicerad. Det var inte jag som upptäckte det och det var inte heller under lektion. Givetvis tyckte jag att det var extra kul, eftersom det visar på att eleverna går in och läser MiniBladet självmant! Vem vet, kanske jag ändå sått ett litet frö till en ny tidningsläsande generation! För visst är väl risken idag stor, att vi som älskar en lång frukost och att läsa TIDNINGEN, är på väg att bli ett utdöende släkte! Alla har väl hört talas om tidningsdöden!

/Lisbeth Bern Naverlönnskolan i Svedala.

På kommunens blogg Förstelärare bloggar kan du läsa mer om hur Lisbeth använder sig av MiniBladet i sin undervisning.

Använder du dig av MiniBladet under lektionstid? Skriv gärna till oss och berätta!

Fler Artiklar