Publicerat om MiniBladet

”Äntligen finns ett nyhetsmaterial för barn och ungdomar! Det går att
välja mellan lättläst eller medelsvår text, och läshastigheten är
inställbar. Tänk vilken tillgång!”
Dyslexiförbundet FMLS i Skåne

”Den tidningen är toppenbra. Använder den ofta i svenskundervisningen här
i Svenska skolan i Melbourne där vissa elever inte alltid har så mycket
svenskkunskaper att de klarar av att läsa 8 sidor.”
Lärarkommentar om MiniBladet från FB-gruppen ”En läsande klass”

-Vaktmästaren på en skola står och skottar trapporna in till skolan. En
pojke i rullstol nedför säger – ”Kan du skotta rampen till mig?”
”Jag ska bara skotta trapporna först så att alla de andra barnen kommer in
först, så ska jag hjälpa dig sedan” säger vaktmästaren. Då säger pojken i
rullstol – ”Men om du skottar rampen så kan ju alla komma in i skolan”.

– MiniBladet kan skotta den här rampen, Ann Oxenholt SPSM,
Specialpedagogiska skolmyndigheten

KulturbrygganLogo_rosaMiniBladet har fått startstöd av Kulturbryggan – regeringens nya stödform till förnyelse och utveckling inom kulturområdet, där nytänkande och kvalité är nyckelord.

Konceptet MiniBladet fick 56 p av max 64 p i kommitténs beslut. Bedömaren ger projektet en mycket stark rekommendation för stöd med följande kommentar:

” Ett projekt med många ingredienser av nyskapande – någon motsvarande svensk tidning finns inte sedan tidigare. Ett framgångsrikt genomförande innebär att en ny nisch i medievärlden skapas samtidigt som en rad gränser mellan olika målgrupper och även rågränser i mediesektorn överskrids. Har rimligtvis också väsentliga effekter vad gäller barns lust att läsa och engagera sig i omvärldshändelserna. Trovärdig projektägare.”