skolskjuts

Barn mår bättre av att gå eller cykla till skolan

Forskare tycker att föräldrar ska sluta skjutsa sina barn till skolan.