ishalka

Mycket snö i landet

Vissa skolor har blivit tvungna att stänga.