förlossning

Liten risk att nyfödda smittas med covid-19

Amerikansk undersökning där mammorna var smittade med coronaviruset.

Sörmland: En doula hjälpte Nuwwar när hon födde

Under Nuwwar Damirs förlossning på Nyköpings lasarett var doulan Ritta Jakob med och hjälpte till. En doula är en person som är tränad i att...