Läsarbild

Sörmland: Valla skolas största sandvulkan

Vi har byggt en sandvulkan på vår lovdag. Sandvulkanen är 80 cm hög och 145 cm bred. Det var många som hjälpte till och ville hjälpa till. Det tog minst en och en halv timme och max två och en halv timme att bygga den.

 

Text: Lucas Geiborg, Vilmer Forslund, Oscar Alnerot och Charlie Cedervall, Valla skola

Foto: Lucas Geiborg och Vilmer Forslund, Valla skola