Sörmland: UNIKt projekt ska få ungdomars röster hörda

Hiba Alkuheli säger att under de tre första dagarna har de hunnit värva totalt 279 ungdomar till UNIK. Foto: Beata Wallsten

Under veckan har praktikanter stått på olika platser i Eskilstuna för att värva ungdomar till UNIK, ett demokratiprojekt för att få unga ska bli mer intresserade av politik.

 

– Utvecklingen på en vecka har varit enorm. I gruppen var de flesta oengagerade i början men nu är samtliga aktiva. Det är mest frågor om skolan och även busskort som engagerar. Det finns ett behov av UNIK, säger Hiba Alkuheli som är handledare för projektet, till E-Kuriren.

 

UNIK står för Ungt Nutida Inflytande i Kommunen och är ett demokratiprojekt för att få ungdomars röster hörda. Själva arbetet med projektet startar under hösten.

 

John Wikberg har utvecklat projektet i Eskilstuna. UNIK har tidigare funnits i Västerås sedan fem år tillbaka och där har projektet varit lyckosamt. Foto: Beata Wallsten

 

– Vi kommer att ha två tillvägagångssätt. Antingen snabba korta frågor som skickas ut via sms eller workshops med ungdomar tillsammans med politiker. Vi skickar ut frågor som vi vill ha svar på och frågar också vad de vill tycka till om, säger John Wikberg på Ung Fritid.

 

UNIK baseras på forskning som delar in unga i fyra grupper: de politiskt aktiv, de som är standby, de oengagerade och de som inte har något förtroende till politiker alls.

 

Oftast är det politiskt aktiva ungdomar som tillfrågas av politiker när de vill ha dialog. Men denna grupp utgör endast 6 procent av alla unga. UNIK vill ha en större bredd på de som deltar politiken.

 

– Vår öppningsfras: är du politiskt aktiv? Om de svarar ja på frågan säger vi att det är precis dig vi vill prata med. Om svaret är nej säger vi detsamma, säger John Wikberg.

 

Sakher Shakir, 17 år, har varit med och värvat ungdomar i centrum, Nyfors, Skiftinge och under torsdagen i Fröslunda. Korten som delas ut är färgkodade efter de olika politiska engagemangsgrupperna. Foto: Beata Wallsten

 

Sakher Shakir, 17 år, är en av praktikanterna på plats. Han säger att det har gått bra under veckan och det inte är så farligt att gå fram till okända människor. Själv är han politiskt engagerad ibland.

 

– Så fort jag får chansen deltar jag men annars tänker jag inte så mycket på det. Men UNIK är ett jättebra sätt att få kontakt med politiker och att få ungdomar att säga vad de tycker.

 

Det finns ett projekt
som hter UNIK.
Det står för Ungt Nutida Inflytande i Kommunen.
projektet jobbar för att unga människor
ska få mer att säga till om i politiken.

 

I veckan var många från UNIK
ute på gatorna i Eskilstuna.
De försökte få fler unga
att bli intresserade av politik.

 

Hiba Alkuheli jobbar i projektet UNIK.
Hon säger att det finns många som behöver
ett projekt som UNIK.

 

Forskning visar att många unga
inte är politiskt aktiva.
Bara sex procent av ungdomar
är politiskt aktiva.
Men det är ofta dem, politiker frågar
när de vill veta hur ungdomar har det.