Ponnytrav

Matilda Lamminen, 9 år, berättar om ponnytrav.