NWT: Järnåldersgrav funnen vid skola i Kil

Arkeologen Petra Aldén Rudd arbetar med utgrävningen vid Vikstaskolan. Där har man hittat rester efter vad som tros vara en gammal boplats från järnåldern.

 

Nära Vikstaskolan i Kil finns sedan länge två kända gravfält och flera stensättningar. När Kils kommun ville sätt igång med arbetet inför skolbygget av Nya Vikstaskolan, som ska stå klar år 2022, kopplades arkeologer in.

– Vi kommer att gräva i marken och därför var vi tvungna att se vad som fanns där först, säger Björn Ahlstedt som är projektingenjör i Kils kommun.

 

Sydväst om skolan, där skolmoduler ska placeras under byggtiden, har det nu gjorts en utgrävning. På flera ställen där jordmassor schaktats bort har man hittat fornlämningar.

– Vi gjorde en förundersökning i våras. Då gick vi på gravar i båda schakten, säger arkeologen Petra Aldén Rudd som fått uppdraget att undersöka platsen.

 

 

Catherine Andersson Färnsström står framför platsen där utgrävningarna skett.
Cathrine Andersson Färnström, arkeolog och osteolog (läran om djurs och människors skelett) dokumenterar utgrävningen. Foto: Lisa Olaison

 

Det arkeologerna hittat tros vara gravhögar från järnåldern som någon gång under årens lopp blivit jämnade med marken.

– Det var åkermark här på 1700- och 1800-talen, säger Petra Aldén Rudd.

 

Arkeologerna har också hittat lämningar som tyder på att människor bott intill gravfälten.

– Det är superspännande. Häromkring är det inte undersökt så många boplatser från järnåldern. Varje plats är viktig för att förstå Kils förhistoria, säger Petra Aldén Rudd.

 

Ett hål i marken efter att man grävt.
På flera ställen där jordmassor har schaktats bort har man hittat fornlämningar. Foto: Lisa Olaison

 

I Kils kommun ska en ny skola byggas.
Men på platsen där den nya skolan ska stå
fanns det redan gamla gravplatser.
Därför fick arkeologer vara med
när den nya skolan skulle byggas.

 

Och arkeologerna hittade
ännu fler gravar de man började gräva.
De har hittills hittat
minst två gravar från väldigt länge sen.

 

Arkeologerna tror att gravarna är från järnåldern.
Järnåldern var för ungefär 900 år sen.

 

Petra Aldén Rudd har undersökt platsen.
Hon säger att de också tror
att människor har bott nära platsen där de gräver.