Sörmland: Hugo skrev medborgarförslag om farlig korsning

Hugo Moberg gillar att cykla till skolan i Sundby park. Men han är osäker på vad som gäller vid Ångbåtsbron och Europaskolan. Foto: Lars Kilström / E-Kuriren

12-åriga Hugo Moberg oroades av trafiksituationen vid Ångbåtsbron och Europaskolan i Strängnäs. Snart är problemet åtgärdat.

 

I medborgarförslaget skrev Hugo bland annat så här: “Det är farligt vid ångbåtsbryggan för alla som cyklar där” och “Gåzonen vid Ångbåtsbron skulle markeras större.”

– Det här hade jag tänkt på länge, förklarar Hugo Moberg för E-Kuriren.

 

Han bor i Ulvhäll men går på Friskolan Asken i Sundby park. En sträcka som tar mellan 20 och 25 minuter att cykla.

 

Hugo är i stort sett nöjd med sin cykelväg, frånsett Tosteröbron som är ganska trång och passagen förbi Europaskolan där det kan vara rörigt framför allt på morgonen.

– När det är ett gångfartsområde vill man ju att bilarna håller rekommenderad hastighet, säger Hugo Moberg.

 

Under vår och tidig höst tar Hugo Moberg cykeln till skolan i Sundby park. Passagen vid Ångbåtsbron förbryllar honom dock. Foto: Lars Kilström / E-Kuriren

 

Hugos pappa Daniel Moberg gillar sonens initiativ.

– Att en ung medborgare tar chansen och skriver till kommunen är bra, både jag och hans mamma fanns med i bakgrunden. Hugo bjöds in till kommunfullmäktige i augusti men kunde tyvärr inte gå dit, säger han.

 

Maria Kautto är trafikutredaren i Strängnäs kommun.

– Nyligen avvecklades gångfartsområdet på Trädgårdsgatan. Snart händer samma sak vid Ångbåtsbron. Så arbetet med att se över den här korsningen hade inletts redan innan Hugo Moberg skrev till kommunen, säger hon.

 

Maria Kautto, trafikhandläggare på Strängnäs kommun, berättar att gångfartsområdet vid Ångbåtsbron ska avvecklas inom kort. Foto: Lars Kilström / E-Kuriren

 

När försvinner gångfartsområdet?

– Förmodligen inom några veckor, vi inleder med att måla. Upphöjningen i marken finns kvar vilket ska bidra till lägre hastigheter, säger Maria Kautto.

Hur ska Hugo och andra som cyklar till skolan bete sig?

– Cyklister har inte företräde i ett gångfartsområde och vad som gäller framöver är att cyklarna ska ledas via övergångsställena.

 

Hugo Moberg är 12 år och bor i Ulhäll.
Han brukar cykla till sin skola
Friskolan Asken som ligger i Sundby park.

 

På vägen till skolan måste han cykla
på ett gångfartsområde vid Ångbåtsbron.
Ett gångfartsområde betyder att
bilar och cyklar måste köra långsamt.
Och de som går har rätt att gå före.

 

Hugo tyckte att det var farligt att cykla där
speciellt på morgonen då många kör till jobbet.
Därför skrev han till kommunen
och bad att de skulle göra platsen säkrare.

 

Kommunen lyssnade på vad Hugo sa.
Nu ska de ändra gångfartsområdet
så att det blir säkrare för alla som är där.