”Corona, schmorona!”

”Covid, schmovid, jag klarar det här!” Eller “pandemic schmandemic”. Att använda så kallade schm-reduplikationer kan lätta upp stämningen visar en ny svensk forskningsstudie om lekfullt rimmande under coronapandemin.

 

Ordbildning med ”schm” är en del av så kallade ideofoner, som målande uttrycker olika typer av sinnesupplevelser. Användandet av ”schm” är en typ av reduplikation i vilket ett ord upprepas två gånger och att ”schm” inleder andra gången.

 

Denna lek med ord kommer ursprungligen från språket jiddisch, men har kommit att användas mer allmänt i engelska språket för att visa på ironi, sarkasm, hån eller skepsis.

 

– När vi hör hur dödssiffrorna stiger och företag går i konkurs säger många “corona schmorona, jag kan ta mig igenom detta”. Humor är en överlevnadsmekanism, det är något vi faller tillbaka till i svåra tider. Det är en del av den mänskliga naturen att människor vill ta ned hemskheter till något hanterbart som vi kan skratta åt, säger Maria Wiktorsson som är universitetslektor vid K3 vid Malmö Universitet.

 

Tillsammans med Satu Manninen, professor i engelsk språkvetenskap vid Lunds universitet, står hon bakom den vetenskapliga artikeln ‘“#COVIDSchmovid! #SummerTreats”: The usage and functions of schm-reduplications in corona virus related discourse

 

– Uttrycken uppfattas ofta som barnspråk, något för ramsor och visor. Men vi hittar det också i vanligt vardagsspråk, säger Maria Wiktorsson.

 

Forskarna sökte på sex olika termer relaterade till pandemin i Google. Sökningen genomfördes under våren och sommaren som beskrivs som pandemins första våg. Uttrycken hittades på sociala medier, bloggar samt i nyhetstexter.

 

Forskarna har dock märkt att schm-uttrycken minskat den senaste tiden.

 

– Kanske ser vi en ”lockdown”-trötthet och att personer inte längre är lika optimistiska, säger professor Satu Manninen.

 

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

Fler Tips!