Vikingar var i Kanada för 1 000 år sen

Vikingarna var i Nordamerika för 1000 år sedan.

Vikingarna reste till många platser i världen med sina skepp. Foto: Pixabay

Forskare har kommit på en metod för att se exakt hur gamla trärester är. Med hjälp av metoden vet nu forskarna att vikingarna var i Kanada i Nordamerika år 1021.


Det sägs ibland att det var den portugisiske äventyraren Christofer Columbus som upptäckte Amerika när han kom dit år 1422. Men så var det inte.


Där bodde det redan urspungsamerikaner, eller indianer som de ibland kallas. Dessutom hade vikingarna redan åkt dit flera hundra år före Columbus. Vikingarna kom från Norden och är kända för att ha rest långt för att plundra och bedriva handel. Vikingarna åkte bland annat till de platser som i dag är Turkiet och Storbritannien.


Forskarna vet sedan tidigare att vikingarna också åkte till Nordamerika. Men nu vet de mer om när vikingarna var där. Forskare har nämligen hittat en ny metod för att datera träbitar. Med hjälp av metoden kan de avgöra exakt hur gammalt trä är.


Det verkar nämligen som att det var en enorm solstorm år 992. Solstormar är explosioner på solens yta. Träd som växte år 992 blev påverkade av solstormen och tack vare det kan forskarna nu se hur gamla träbitar från den tiden faktiskt är. Metoden är väldigt exakt och med hjälp av den kan forskarna avgöra vilket år ett visst träd har blivit nedhugget.


Nu har trärester från gamla vikingahus i landet Kanada i Nordamerika blivit undersökta med den nya metoden. Enligt undersökningen är vikingarnas hus från år 1021. Det är alltså för exakt 1 000 år sedan.  


SVT har intervjuat arkeologen John Ljungkvist om den nya metoden. Arkeologer är människor som jobbar med att undersöka gamla saker för att vi ska lära oss om hur det var förr.

– Upptäckten är mycket spännande, eftersom den lyckas datera bosättningen till ett bestämt år. Den nya metoden att datera kommer att betyda mycket för arkeologin, säger arkeologen John Ljungkvist vid Uppsala universitet.

Forskare har kommit på en ny metod
för att bestämma hur gammalt trä är.
Det kan hjälpa forskningen att förstå exakt när
vissa människor levde på vissa platser.

 

Till exempel har forskare hittat resterna
av en vikingaby i Kanada.
Och i den byn fanns det trähus.
Därför använde forskarna den nya metoden.

 

Då kunde forskarna se att trät höggs ned exakt
år 1021, alltså för 1 000 år sen.

 

Forskare som jobbar med sådant här
kallas för arkeologer.
En arkeolog som jobbar med detta är John Ljungkvist.
Han säger att detta var en mycket spännande upptäckt
just eftersom det går att säga exakt när vikingarna
bodde i Kanada.