Berg ska skydda musik i 1 000 år

Musik ska sparas på Svalbard.

På Svalbard förvaras också fröer från hela världen. Foto: The Crop Trust

För att hindra att viktig musik försvinner ska den bli sparad i ett berg på Svalbard. Där är musiken skyddad i upp till 1 000 år.


Det händer att musik försvinner. Till exempel brann sparad musik upp när Universal Studios i Hollywood började brinna år 2008. Och på webbplatsen Myspace försvann 50 miljoner uppladdade låtar när de skulle flytta en server. En server är som en slags dator som sparar information, till exempel ljudfiler.


Enligt projektet Global Music Vault skapas det också så mycket musik nu att allt inte får plats att bli sparat digitalt. Men musik kan bli sparad på andra sätt. Förr använde till exempel människor CD-skivor för att lyssna på musik.


Därför har Global Music Vault bestämt att viktig musik ska blir sparad i fysisk form i ett säkert valv i ett berg på Svalbard. Svalbard är namnet på några öar som ligger i havet norr om Norge. Där är musiken säker i upp till 1 000 år.


Exakt vad musiken ska bli sparad på vill personerna som jobbar på Global Music Vault inte säga. Men de säger att det är ett väldigt hållbart material.


Vilken musik som ska förvaras i bergsvalvet i Svalbard är inte bestämt än. Människor som jobbar med musik ska få skicka in musik som de vill spara. Men viktigast är musik som riskerar att försvinna om den inte blir sparad i bergsvalvet.

Det finns mycket musik i världen.
Det finns faktiskt så mycket musik
att all musik inte får plats på internet.

 

Global Music Vault är ett projekt
som vill spara och skydda musik.
Det vill att musiken ska sparas
i ett valv på Svalbard.

 

Svalbard är namnet på några öar
som ligger utanför Norge.

 

Den musik som Global Music Vault
vill spara på Svalbard
är musik som annars kan försvinna.

 

Till exempel försvann mycket musik
när musikbolaget Universal Studios brann upp.