De kommer inte överens om nya regler på arbetet

De tre parterna på den svenska arbetsmarknaden som är Svenskt Näringsliv, LO och PTK, kan inte komma överens om nya arbetsregler. Därför kommer den svenska regeringen att bjuda in de tre den här veckan för att hitta en lösning.

 

Svenskt Näringsliv och fackförbundsorganisationen PTK ville teckna ett avtal, men avtalet är bara giltigt om också LO godkänner det (LO står för Landsorganisationen och är en facklig organisation).

 

Men LO tycker att förslaget tar för stor hänsyn till arbetsgivarna, det vill säga de som anställer personal.

 

LO vill inte godkänna det nya förslaget om turordningsregler. Enligt de nuvarande reglerna ska den som anställdes senast, också vara den som får sluta först på en arbetsplats om arbetsgivaren måste säga upp någon.

 

Men den regeln anser Svenskt Näringsliv gör det svårt att bli av med personal som inte gör ett bra jobb.

 

Svenskt Näringslivsvice vd Mattias Dahl säger så är till Sveriges Radio:

– Nu har ju LO klivit av, då får vi analysera vad det får för betydelse för oss och PTK, hur vi ska gå vidare men också lyssna med politiken hur de ser på det här.

 

Om de tre inte kan komma överens, så går frågan tillbaka till regeringen som har lagt ett eget förslag på hur de nya arbetsreglerna ska se ut. Men regeringen vill helst att de tre parterna ska hitta en lösning själva.

Fackförbund är organisationer
som jobbar med att det ska vara bra för alla att arbeta.
Till exempel ska de se till
att alla som jobbar ska ha en okej lön
och bra arbetsmiljö.

 

Många fackförbund har i sin tur
gjort organisationer med andra fackförbund.
Två sådana organisationer är LO och PTK.

 

Just nu kan inte de två komma överens
om hur de nya arbetsreglerna ska se ut.
PTK hade nämligen kommit överens
med Svenskt näringsliv om nya regler.

 

Men LO var också tvungna
att godkänna de nya reglerna.
Och LO tyckte att reglerna var
för snälla mot arbetsgivare.
Det är dem som anställer människor.

 

Om LO och PTK och Svenskt näringsliv
inte kan komma överens
måste regeringen bestämma nya regler.
Men regeringen ville att de skulle
komma fram till en lösning själva.