Världens länder gör inte tillräckligt för barnen

Barn

Världens länder behöver göra mer för att skydda barnens framtid.

Klimatförändringar, hälsorisker och reklam för skadliga saker hotar barnens framtid. Och inget land gör tillräckligt för att stoppa det, säger Unicef i en ny rapport.

 

De som har gjort rapporten säger att inget land gör tillräckligt för att skydda barn från miljöförstöring, klimatförändringar och reklam för skräpmat, läsk, alkohol och rökning.

– Inget land lyckas göra det rätt idag eller lyckas upprätthålla förutsättningarna för imorgon och för framtiden, säger Stefan Swartling Peterson, hälsochef vid Unicef i New York. Unicef arbetar för alla barn ska ha lika rättigheter.

 

Norge är ett av de länder som lyckas bäst när det gäller hälsa, utbildning, klimatpåverkan och inkomstklyftor. På den listan hamnar Sverige på 13:e plats. Men Norge lyckas sämre när det gäller koldioxidutsläpp.

 

I dag riskerar 250 miljoner barn att inte kunna utvecklas eftersom de lever i fattigdom och hunger.

Stefan Swartling Peterson på Unicef säger att vuxna måste börja lyssna mer på barnen.

 – Ja, barn idag är ju mer engagerade på ett helt annat sätt, och uppkopplade. De bryr sig om samhället och framtiden mycket mer än vad jag någonsin gjorde i samma ålder. Men vi har inte hittat ett sätt att kanalisera det, säger han till Sveriges radio.

Unicef är en organisation
som finns i hela världen.
De jobbar för barns rättigheter.

 

Unicef har undersökt hur världens länder
tar hand om barn.
Undersökningen visar att
inga länder gör tillräckligt för barnen.

 

Många länder gör inte tillräckligt
för att skydda barn mot:
klimatförändringar och saker som är dåliga för hälsan.

 

Stefan Swartling Peterson jobbar på Unicef.
Han säger att alla världens länder
måste ta mer ansvar och lyssna på barnen.